planetlink k.s.

planetlink k.s.

IČ: 26187833
DIČ: CZ26187833
Zápis v OR dostupný zde.

Na Ořechovce 184/16
162 00 Praha 6 - Střešovice
(mapa)

Pobočka Praha

Mgr. Ing. Miloslav Hejret, CAE
tel.: +420 604 279 259
e-mail: hejret@gmail.com

Pobočka Pardubice

Ing. Jan Zavoral
tel.: +420 603 804 686
e-mail: pardubice@planetlink.cz

Profil společnosti

Naše společnost působí na poradenském trhu od roku 2000, když navázala na činnost svých zakládajících společníků, kteří podnikají v oboru již od roku 1990.

Společnost je členem Komory daňových poradců ČR, a jako taková je kromě právního řádu ČR při své činnosti vázána příslušnými etickými kodexy.

Škála našich klientů je velmi rozmanitá, ale převažují klienti z řad podnikatelských subjektů.

KDP

Poskytované služby

Naše společnost poskytuje:

  • zpracování a podávání daňových přiznání, hlášení a vyúčtování, služby spojené s registrací u správce daně
  • právní pomoc ve věcech daní a odvodů, včetně zastupování klientů před správci daně a správními soudy ČR
  • účetní poradenství spolu s vedením účetnictví a daňové evidence, kontrolu účetnictví
  • možnost využití SW pro zpracování účetnictví prostřednictvím vzdálené plochy
  • ekonomické poradenství při zakládání, likvidaci a přeměnách obchodních společností